Választási információk

1. Választási szervek

Választási iroda

A 2024. évi európai parlamenti és általános önkormányzati választásokon a helyi választási iroda (továbbiakban: HVI) vezetőjének nevét, a választási iroda helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

A HVI vezetője: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző

A HVI vezető helyettese: dr. Rékasi Cecília aljegyző

HVI elérhetőségei: Cím: 6136 Harkakötöny Kossuth utca 1.

Tel: 06-77/489-022

e-mail: onkormanyzat@harkakotony.hu 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a választási iroda Választási Információs Szolgálatot működtet.

A Választási Információs Szolgálat elérhetőségei:

• Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek, átjelentkezés, mozgóurna igénylés: 6136 Harkakötöny, Kossuth utca 1., tel: 77/489-022

• Jogi információ, szavazatszámláló bizottságok delegált tagjainak fogadása, oktatások szervezése: 6136 Harkakötöny Kossuth utca 1.,  tel:77/489-022

Az információs szolgálat:

hétfő-szerda-csütörtök 7.30 – 16.00-ig

kedd 7.30 – 17.00-ig

péntek 7.30 – 12.30-ig áll a választópolgárok rendelkezésére, a választás napján 2024. június 9-én 6.00 órától 19.00 óráig hívható a megadott telefonszámokon.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 25.§ (4) bekezdése szerint a választási bizottság tagjainak és póttagjainak nevét, valamint a választási bizottság elérhetőségeit a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

3_2023-HVI-határozat-képviselő-testület-tagjainak-száma-Harkakötöny

6_2023_HVI-határozat-szavazókörök-felülvizsgálata-Harkakötöny

2. Választási ügyintézés

3. 2024 évi általános választások

3.1 Választópolgároknak

3.2 Jelölteknek

4. Korábbi választások

Megszakítás