Tervek

Tervek

H A R K A K Ö T Ö N Y

Tevékenység 

A tevékenység tartalmának ismertetése

Megval. időszaka 

Forrásigény (millió Ft)

saját

tám.

össz.

Nádgazdaság kialakításaA Harka-tó gazdasági hasznosítása, a nádgazdálkodás megalapozása.2007-20082080  100  
Harka-tó természeti értékeinek bemutatásaHarkakötöny és a Harka-tó természeti értékeit bemutató zsebtérkép és tájékoz-tató füzet aktualizálása, tájékoztató és ismertető táblák kihelyezése, illetve a tó megközelítésére megközelítésére 2008-ig  infrastruktúra kiépít.: tó körüli 6 km kerékpárút+2 d2006-20085,221  26  
Külterületi útépítésekTanyasi infrastruktúra fejlesztése 20 km hosszágú portalanított út megépítésével.2009-201050200  250  
Belterületi útfelújítás, Harkakötöny5000 fm belterületi közút felújítása.2009-201030120  150  
Ivóvízminőség javítás – arzén-mentesítésKülterületi tanyák egészséges ivóvízzel történő ellátása.2007-20141664  80  
Szennyvízkezelési programA települési kommunális szennyvízkezelés és ártalmatlanítás bel- és külterületen egyaránt, központilag kihelyezett, zárt tartályok szennyvizének szállítása és ártalmatlanítása.2007-20082496  120  
„Lóvilág” – komplex turisztikai fejlesztésTúraútvonalak, melegkonyhás vendéglők, lóverseny pálya építése, kialakítása.2009-201340160  200
TanyavillamosításTanyasi infrastruktúra keretein belül 20 km elektromos hálózat felújítása. 201040160  200
Önkormányzat és intézményeinek felújítása, bővítése, akadálymentesítése.A közoktatási intézmény, a Faluház a könyvtárral, az Egészségház és a Polgármesteri Hivatal teljes körű felújítása, illetve a meglévő óvoda bővítése a várt létszámnövekedés függvényében. Szükséges a hivatal épületének korszerű vizes blokkal történő bővíté2006-201236144  180
Szociális ellátás fejlesztéseSzociális otthon és idősek klubja bővítése, gépjármű csere.2008-20102288  110
Lakóotthonok kialakításaÁllami gondozottak részére 3-4 db lakóotthon kialakítása.2008-20091664  80
 Ö S S Z E S E N 299,21 197  1 496  
Megszakítás