Közlemény ebösszeírásról

Tisztelt Ebtartó/Ebtulajdonos!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávtv.) rendelkezik az ebek nyilvántartásának szabályáról. Az Ávtv. 42/B. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, valamint a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira figyelemmel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Harkakötöny Község Önkormányzata a fentiekben jelölt jogszabályra hivatkozással Harkakötöny község közigazgatási területén ebösszeírást rendel el.

Az Ávtv. rendelkezése alapján az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az összeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatlapot ebenként szükséges kitölteni!

AZ EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOK LEADÁSÁNAK, BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE : 2024. július 1-2024. augusztus 15.

Az ebösszeíró adatlapot az alábbi módok egyikén szíveskedjen az önkormányzathoz eljuttatni:

 

    • személyesen leadni Harkakötöny Község Önkormányzata, 6136 Harkakötöny Kossuth utca 1

    • postai úton eljuttatni a Harkakötöny Község Önkormányzata, 6136 Harkakötöny Kossuth utca 1. címre.

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP 2024 (1)

TÁJÉKOZTATÓ Ebösszeírás 2024 (1)

 

Megszakítás