Polgármesteri hivatal

ALAPADATOK

Hivatal
megnevezése:      Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Harkakötönyi Kirendeltsége

Postai címe: 6136 Harkakötöny, Kossuth utca 1.
Levelezési címe: 6136 Harkakötöny, Kossuth utca 1.

Elektronikus címe onkormanyzat@harkakotony.hu
Telefonszáma +36 77 489 022
Telefaxszáma +36 77 489 022
Honlap www.harkakotony.hu
Ügyfélszolgálat +36 77 489 022

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI ADATAINK

Harkakötöny Község
Önkormányzata     
Önkormányzat rövid neve:      HKOTONY
KRID azonosító:   231424933

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Harkakötönyi
Kirendeltsége     
Önkormányzat rövid neve:      HARKAKPH
KRID azonosító:   409030168

FELÜGYELETI SZERV, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ
SZERV NEVE, CÍME

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Cím:   6000, Kecskemét, Deák Ferenc

tér 3.

Telefon:
   + 36 76 513 800
Fax: + 36 76 513 800 

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző
Dr. Rékasi Cecília aljegyző
Dr. Tallós Réka kirendeltség-
vezető

Tóth Szilvia jegyzői referens
Dr. Fodor Helga ügyintéző
Németh Krisztina ügyintéző
Muhel Katalin Mónika ügyintéző

A HIVATAL FELADATAIT ÉS HATÁSKÖRÉT MEGHATÁROZÓ FŐBB
JOGSZABÁLY ÉS NORMAHELYEK

Feladat- és hatáskör
megnevezése

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
Harkakötönyi Kirendeltsége
Anyakönyvi igazgatás 1982. évi 17. tvr. 3. § (1)- (2) bek.
Szociális igazgatás 1993. évi III.tv. szociális igazgatásról
Gyámügyi igazgatás 1997.XXXI. tv. gyermekek védelméről
Népességnyilvántartási
ügyintézés

1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról

Pénzügy, gazdálkodás 1992. XXXVIII. tv. az Államháztartásról
Helyi adók 2003. évi 92. tv. Adózás rendjéről
1990. évi C. tv. helyi adókról,
1991.évi 82. tv. gépjárműadóról,
4/1997 (I.22.) Korm. r. üzletek működéséről
4/1997 ((I.22.) Korm.r. üzletek működés.
Műszaki ügyintéző 1997. LXXVIII. tv. épített környezetről
Ügyviteli feladatok 1995. évi LXVI. tv. 335/2005.(XII.29.) Korm.

r.

ELÉRHETŐSÉGEK 

Brassó Imre Albert
Beosztás: polgármester

+36 77 489 022
onkormanyzat@harkakotony.hu  

Dr. Tallós Réka
Beosztás: kirendeltség-vezető

+36 77 489 022
onkormanyzat@harkakotony.hu  

Munkaköri feladat:

Képviselő-testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyv készítés, szociális ügyek,
településfejlesztés-pályázatok készítése, nyertes pályázatok lebonyolítása,
kirendeltség vezetése. 

Tóth Szilvia
Beosztás: jegyzői
referens

+36 77 489 022
onkormanyzat@harkakotony.h

u

Képviselő-testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyv készítés, szociális ügyek,
településfejlesztés-pályázatok készítése, nyertes pályázatok lebonyolítása,
kirendeltség vezetése.

Németh Krisztina
Beosztás: Adó- és hagyatéki előadó

+36 77 489 022
onkormanyzat@harkakotony.hu  

Munkaköri feladat:

Helyi adóügyek intézése, bevallások kezelése, adóelőírások, végrehajtási feladatok,
adótartozások figyelemmel kísérése, fizetési felszólítások, hagyatéki ügyek intézése,
közfoglalkoztatási program koordinálása, ügyviteli feladatainak ellátása. Házipénztár
kezelés.

Muhel Katalin Mónika
Beosztás: gazdálkodási főelőadó

+36 77 489 022
onkormanyzat@harkakotony.hu  

Munkaköri feladat:

Gazdálkodással kapcsolatos összes feladat, Magyar Államkincstár részére
adatszolgáltatás, banki átutalások, eszköznyilvántartás, ingatlanvagyon-kataszter
nyilvántartása.

 

dr. Fodor Helga
Beosztás: hatósági és titkársági
ügyintéző ügyintéző

+36 77 489 022
onkormanyzat@harkakotony.hu 

Munkaköri feladat:

Szociális ügyek, személyzeti és munkaügyek, ügykezelés, iktatás, iratrendezés,
irattározás, termőföld ügyintézés, hirdetmények kezelése, ipar-kereskedelmi ügyek

A HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 

Hétfő:    8:00-16:00
Kedd:    8:00 – 17:00
Szerda:    8:00 – 16:00
Csütörtök
:    Az ügyfélfogadás

szünetel!
Péntek:    8:00 – 12:00

 

HARKAKÖTÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6136 Harkakötöny, Kossuth utca 1.
Email: onkormanyzat@harkakotony.hu
Telefon / Fax: +36 77 489 022
Adatvédelmi szabályzat
Elektronikus ügyintézési adataink:
Önkormányzat rövid neve: HKOTONY
KRID azonosító: 231424933

Képviselő testület

Név: Brassó Imre Albert

Funkció: Polgármester

Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP


 
 

Név: Vágvölgyi Szabolcs József

Funkció: Alpolgármester

Jelölő szervezet: független

 

Név: Apró Zoltán

Funkció: 

Jelölő szervezet: független

 

Név: Barna Hajnalka

Funkció: 

Jelölő szervezet: független

 

Név: Brassóné Szalisznyó Csilla

Funkció: 

Jelölő szervezet: független

 

Megszakítás