Önkormányzat

Önkormányzat

Általános információk

HARKAKÖTÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1.
Tel.: 77/589-004,
Tel./Fax: 77/489-022;

E-mail: onkormanyzat@harkakotony.hu

 

Önkormányzat tisztségviselői:

Polgármester: Brassó Imre Albert 

Alpolgármester: Vágvölgyi Szabolcs József

Jegyző: Kollárné Dr. Lengyel Linda

Aljegyző: Dr. Rékasi Cecilia

 

2019. évi Önkormányzati választások eredményei

 

Helyi képviselő testületi választás

 

 

 

 

Helyi polgármester választás

 

 Képviselő testület

 

 

Név: Brassó Imre Albert

Funkció: Polgármester

Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP

 

Név: Vágvölgyi Szabolcs József

Funkció: Alpolgármester

Jelölő szervezet: független

 

Név: Apró Zoltán

Funkció: 

Jelölő szervezet: független

 

Név: Barna Hajnalka

Funkció: 

Jelölő szervezet: független

 

Név: Brassóné Szalisznyó Csilla

Funkció: 

Jelölő szervezet: független

Művelődési házak és könyvtárak:


NévCímTelefonszámHonlapTérkép
Harkakötönyi Községi KönyvtárHarkakötöny, Kossuth L. u. 5. 77 / 489 – 182 

Bizottságok

 

 

Bizottság név:           Szociális Bizottság

Elnök:                           

Tag:                               

Tag:                               

 

 

 

Bizottság név:           Ügyrendi Bizottság

Elnök:                           Apró Zoltán

Tag:                              Barna Hajnalka

Tag:                              Brassóné Szalisznyó Csilla

 

 

Gazdasági társulások

Pénzügyi adatok

 
 
 

2008, 2009 FELTÖLTÉS ALATT…

 

 

2008. év (adatok E Ft-ban)

BEVÉTELEK

 

A.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                  

eFt

A/1.

Intézményi működési bevételek:

 

A/2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei:

 

A/3.

Normatív állami támogatások:

 

A/4.

Központosított előirányzatok

 

A/5.

Normatív kötött felh.támogatások (műk.):

 

A/6

Támogatás értékű bevétel működésre (államháztartáson belüli)

 

A/7.

Véglegesen átvett pénzeszköz működésre (államháztartáson kívüli)

 

 

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN:

 

 

Működési célú hitelfelvétel:

 

A.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

 

B.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

 

B/1.

Normatív kötött felh.támogatások (fejl.):

 

B/2.

Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése:

 

B/3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei:

 

B/4.

Pénzügyi befektetések:

 

B/5.

Támogatás értékű bevétel felhalmozásra (államháztartáson belüli)

 

B/6.

Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozásra (államháztartáson kívüli)

 

B/7.

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része:

 

B/8.

Támogatási kölcsönök visszatérülése:

 

 

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

 

 

Felhalmozási célú hitelfelvétel:

 

B.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIADÁSOK

 

A.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

eFt

A/1.

Személyi kiadások:

 

A/2.

Munkaadókat terhelő járulékok:

 

A/3.

Dologi kiadások:

 

A/4.

Spec.célú támogatások:

 

A/5.

Működésre átadott pénzeszköz (államházt.kívülre)

 

A/6.

Támogatásértékű kiadások (államházt.belülre)

 

A/7.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

 

A/8.

Működési célú hitelvisszafizetés:

 

A/9.

Tartalékok (dologi):

 

A/10.

Államháztartási tartalék

 

A.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

 

B.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

 

B/1.

Felújítások:

 

B/2.

Beruházások:

 

B/3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

 

B/4.

Fejlesztési célú hitelek visszafizetése:

 

B/5.

Tartalékok (fejlesztési):

 

B.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

 

 

Felhalmozási célú hitelfelvétel:9987

 

B.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZES:

 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

 

B/5.

Tartalékok (fejlesztési):

 

B.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

     

 

 

__________________________________________________________

 

2006. év (adatok E Ft-ban)

Megnevezés (adat helye: Űrlap/sor)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadások összesen (80/67)

259.127

259.127

113.467

Beruházások, felújítások (80/39+80/40+80/41)

2.955

2.955

2.081

Társadalom és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás összesen (80/33)

7.480

7.480

2.858

Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.segélye (12/1)

 

 

 

 

 

 

Rendszeres szoc. segély (12/2)

 

 

 

 

 

 

Időskorúak járadéka (12/3)

752

752

415

Lakásfenntartási támogatás (12/4+12/5)

1.080

1.080

 

 

Adósságcsökkentési támogatás (12/6)

 

 

 

 

 

 

Ápolási díj (127+12/8)

1.020

1.020

477

Átmeneti segély (12/9)

3.143

3.143

 

 

Temetési segély (12/10)

150

150

 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (12/11+12/12)

150

150

883

Természetben nyújtott szoc. Ellátások összesen (12/24)

495

495

 

 

Egyéb folyósított juttatás (12/13)

6.985

6.985

2.738

 

 

Bevételek összesen (80/121+80/122+80/123+80/148)

259.127

259.127

163.721

Saját bevételek (80/121)

115.219

115.507

57.096

Gépjárműadó (80/72)

10.961

10.961

6.024

Luxusadó (80/73)

 

 

 

 

 

 

Építményadó (80/75)

 

 

 

 

 

 

Telekadó (80/76)

 

 

 

 

 

 

Vállalkozások kommunális adója (80/77)

 

 

 

 

 

 

Magánszemélyek kommunális adója (80/78)

1.415

1.415

840

Idegenforgalmi adó (80/79+80/80)

 

 

 

 

 

 

Iparűzési adó (80/81+80/82)

9.392

9.392

5.835

Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek (80/86)

 

 

 

 

 

 

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok (80/88)

90

90

230

Önkormányzat költségvetési támogatás (80/122)

73.575

96.870

62.052

Felügyeleti szervtől kapott támogatás (80/123)

 

 

 

 

 

 

Finanszírozási bevételek (80/147)

70.333

46.750

44.573

 

__________________________________________________________

 

2005. év (adatok E Ft-ban)

BEVÉTELEK

 

A.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                  

eFt

A/1.

Intézményi működési bevételek:

5.401

A/2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei:

40.051

A/3.

Normatív állami támogatások:

62.039

A/4.

Központosított előirányzatok

5.562

A/5.

Normatív kötött felh.támogatások (műk.):

3.047

A/6

Támogatás értékű bevétel működésre (államháztartáson belüli)

5.532

A/7.

Véglegesen átvett pénzeszköz működésre (államháztartáson kívüli)

1.208

 

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN:

122.840

 

Működési célú hitelfelvétel:

85.934

A.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

 

B.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

2.340

B/1.

Normatív kötött felh.támogatások (fejl.):

 

B/2.

Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése:

1.500

B/3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei:

840

B/4.

Pénzügyi befektetések:

 

B/5.

Támogatás értékű bevétel felhalmozásra (államháztartáson belüli)

 

B/6.

Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozásra (államháztartáson kívüli)

 

B/7.

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része:

 

B/8.

Támogatási kölcsönök visszatérülése:

 

 

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

 

 

Felhalmozási célú hitelfelvétel:

 

B.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

211.114

 

 

 

 

 

 

KIADÁSOK

 

A.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

eFt

A/1.

Személyi kiadások:

64.397

A/2.

Munkaadókat terhelő járulékok:

20.802

A/3.

Dologi kiadások:

22.708

A/4.

Spec.célú támogatások:

2.858

A/5.

Működésre átadott pénzeszköz (államházt.kívülre)

321

A/6.

Támogatásértékű kiadások (államházt.belülre)

 

A/7.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

 

A/8.

Működési célú hitelvisszafizetés:

85.959

A/9.

Tartalékok (dologi):

 

A/10.

Államháztartási tartalék

 

A.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

197.045

B.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

 

B/1.

Felújítások:

 

B/2.

Beruházások:

2.081

B/3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

 

B/4.

Fejlesztési célú hitelek visszafizetése:

 

B/5.

Tartalékok (fejlesztési):

 

B.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2.081

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

199.126

 

Felhalmozási célú hitelfelvétel:9987

9987

B.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZES:

57354

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

278128

B/5.

Tartalékok (fejlesztési):

 

B.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

51065

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

254146


SZMSZ

 

 

 

Harkakötöny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2011.(V.2) rendelete

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzata

 

 

Harkakötöny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban. Ötv.) 18.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, szervezeti és működési rendjének részletes szabályairól (továbbiakban: SZMSZ) az alábbi rendeletet

 

Megszakítás