Tájékoztató gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményeire, meghatározott pénzbeli támogatásra, továbbá a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. törvény módosítása értelmében 2024. július 01. napjától

a gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 225%-át (64 125.-Ft), illetve a szociális vetítési alap összegének 245%-át (69 825.-Ft), ha

– a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha

– a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha

– a nagykorúvá vált gyermek;

– nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy

– felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a meghatározott mértéket.

Megszakítás