.:: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ::.


 
 
Preambulum
Az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról - törvény 15/b. § szerint:

"15/B. § (1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről az állami, illetve önkormányzati szerv nevében szerződést kötő személy gondoskodik. A közzététel módjára a 15/A §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak. Önkormányzati rendelet a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát nettó ötmillió forintnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja."
Szerződések

 

Szerződés típusaTárgya- érvényességi  idejeSzerződő fél megnevezéseSzerződés értéke
 vállalkozási"Harkakötöny Parkja" tárgyú beruházás kivitelezése KER-EX\\\'94 Kft. 11.535.797,-Ft + Áfa 
    
    
  . 
    
    


Gazdálkodás egyéb adatai

A hivatal tulajdonában lévő gépjárművek:

 

Gépjármű típusa

Darabszám

 

 

Ford Transit

1

 

 

Lada Niva

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

2

 

 

 

Járművek száma (db)

Járművek átlagos életkora (év)

Összes futott km

Átlag km

Beszerzési ár (ezer Ft)

Személygépkocsi

2

15

453.600

3.500

6.500

         

 

 

 

 

A hivatal köztisztviselőinek külföldi kiküldetése:

Sorszám

Kiutazók száma

Célország

Utazás célja

Utazás dátuma

Utazás költség-vetést terhelő része (ezer Ft)

 

 

Nem volt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hivatal mobiltelefon használati költsége:

 

 

 

 

Mobiltelefonok száma (db)

Kifizetett mobil számlák összege (ezer Ft)

Korlátlan használatú

 

 

2

23.180 Ft

Korlátozott használatú

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

2

23.180 Ft

 

 

Államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési támogatások:

Sorszám

Kedvezményezett neve

Támogatás célja

Támogatás összege (ezer Ft)

 

 

Nem volt

 

 

 

 

 

 

 

 

A hivatal által társadalmi szervezet részére juttatott központi költségvetési támogatás adatai:

Sor-

szám

Kedvezményezett neve

Támogatás célja

Kötelezettségvállaló

Támogatás összege (ezer Ft)

1.

Nem volt

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Létszám, személyi juttatások

Közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak

Létszáma ( fő)

7

Személyi juttatások összesen  (Ft/hó)

1.350 ezer