.:: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ::.

H A R K A K Ö T Ö N Y

Tevékenység 

A tevékenység tartalmának ismertetése

Megval. időszaka 

Forrásigény (millió Ft)

saját

tám.

össz.

Nádgazdaság kialakítása A Harka-tó gazdasági hasznosítása, a nádgazdálkodás megalapozása. 2007-2008 20 80   100  
Harka-tó természeti értékeinek bemutatása Harkakötöny és a Harka-tó természeti értékeit bemutató zsebtérkép és tájékoz-tató füzet aktualizálása, tájékoztató és ismertető táblák kihelyezése, illetve a tó megközelítésére megközelítésére 2008-ig  infrastruktúra kiépít.: tó körüli 6 km kerékpárút+2 d 2006-2008 5,2 21   26  
Külterületi útépítések Tanyasi infrastruktúra fejlesztése 20 km hosszágú portalanított út megépítésével. 2009-2010 50 200   250  
Belterületi útfelújítás, Harkakötöny 5000 fm belterületi közút felújítása. 2009-2010 30 120   150  
Ivóvízminőség javítás – arzén-mentesítés Külterületi tanyák egészséges ivóvízzel történő ellátása. 2007-2014 16 64   80  
Szennyvízkezelési program A települési kommunális szennyvízkezelés és ártalmatlanítás bel- és külterületen egyaránt, központilag kihelyezett, zárt tartályok szennyvizének szállítása és ártalmatlanítása. 2007-2008 24 96   120  
„Lóvilág” – komplex turisztikai fejlesztés Túraútvonalak, melegkonyhás vendéglők, lóverseny pálya építése, kialakítása. 2009-2013 40 160   200
Tanyavillamosítás Tanyasi infrastruktúra keretein belül 20 km elektromos hálózat felújítása.  2010 40 160   200
Önkormányzat és intézményeinek felújítása, bővítése, akadálymentesítése. A közoktatási intézmény, a Faluház a könyvtárral, az Egészségház és a Polgármesteri Hivatal teljes körű felújítása, illetve a meglévő óvoda bővítése a várt létszámnövekedés függvényében. Szükséges a hivatal épületének korszerű vizes blokkal történő bővíté 2006-2012 36 144   180
Szociális ellátás fejlesztése Szociális otthon és idősek klubja bővítése, gépjármű csere. 2008-2010 22 88   110
Lakóotthonok kialakítása Állami gondozottak részére 3-4 db lakóotthon kialakítása. 2008-2009 16 64   80
  Ö S S Z E S E N   299,2 1 197   1 496