.:: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ::.

Polgármesteri Hivatal

Hivatal megnevezése

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Harkakötönyi Kirendeltsége

Postai címe

6136 Harkakötöny, Kossuth u.1.

Levelezési címe

6136 Harkakötöny, Kossuth u.1.

Elektronikus címe

onkormanyzat@harkakotony.hu

Telefonszáma

77/489-022; 77/589-004

Telefaxszáma

77/489-022

Honlap

  www.harkakotony.hu

 

 

 

Ügyfélszolgálat

 

 

 

Polgármester fogadóórája

Hétfő: 7:30-16:00

Kedd: 7:30-17:00

Szerda: 7:30-16:00

Csütörtök: -

Péntek: 7:30-12:00

 

 

minden hónap első hétfője: 13:00-15:00

Felügyeleti szerv, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv megnevezése + elérhetősége fenti részletezésben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
6000, Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Telefon: 76/513-800
Fax: 76/513-703
 

 

 

 

Jegyző

Kollárné dr. Lengyel Linda, tel:  77/523-105

Kirendeltség vezetőDr. Tallós Réka, tel:  77/489-022
Ügyintéző

 

Muhel Katalin Mónika, tel:  77/589-004

Németh Krisztina, tel:  77/489-022

 

 

 

 

 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Harkakötönyi Kirendeltsége

Feladat- és hatáskör megnevezése

Főbb jogszabály és normahelyek

Anyakönyvi igazgatás

1982. évi 17. tvr. 3. § (1)- (2) bek. 

Szociális igazgatás

1993. évi III.tv. szociális igazgatásról

Gyámügyi igazgatás

1997.XXXI. tv. gyermekek védelméről

Népességnyilvántartási ügyintézés

1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Pénzügy, gazdálkodás

1992. XXXVIII. tv. az Államháztartásról

Helyi adók

2003. évi 92. tv. Adózás rendjéről

1990. évi C. tv. helyi adókról, 1991.évi 82. tv. gépjárműadóról, 4/1997 (I.22.) Korm. r. üzletek  működéséről

Ügyviteli feladatok

1995. évi LXVI. tv.

335/2005.(XII.29.) Korm. r.