.:: Halasthermal Kft. ::.

 

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

 


Felhívás parlagfű elleni védekezésre

 

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű elszaporodását és terjedését allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk. A parlagfű Magyarországon, a legnagyobb területen előforduló és legelterjedtebb gyomnövény, melynek egészségügyi és gazdasági károsító hatása rendkívül jelentős.

 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében:

 

„A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

 

A hatályos jogszabályok szerint: belterületen a jegyző, a település külterületén a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2015. június 30. napját követően, köteles hatósági eljárást indítani azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a védekezési kötelezettségüket teljesíteni.

 

Amennyiben megállapítást nyer a védekezési kötelezettség elmulasztása, ú.n. "közérdekű védekezést" kell elrendelni, mely azt jelenti, hogy a hatóság vagy az önkormányzat által megbízott vállalkozó az ingatlantulajdonos hozzájárulása és előzetes értesítése nélkül is jogosult a szükséges parlagfű- mentesítési munkálatokat elvégezni. A mentesítés, valamint az eljárás egyes költségei az ingatlan használóját terhelik.

 

A védekezési kötelezettség elmulasztása esetén – az eljáráshoz kapcsolódóan - a hatóság nem mérlegelhet, növényvédelmi bírságot kell kiszabni a fertőzött terület nagysága, fertőzöttségének mértéke figyelembevételével, melynek összege 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.

 

Mivel az előírások szigorúak, és a védekezési kötelezettség megszegése esetén a rendkívül súlyos jogkövetkezményeket, előzetes értesítés nélkül alkalmazni kell, ezért kérjük  az ingatlantulajdonosokat, illetve földhasználókat, hogy különösen nagy figyelmet fordítsanak a parlagfű- mentesítésre vonatkozó kötelezettségük teljesítésére.

 

2015:06:24


2015:06:13


Mikor önthetünk tiszta vizet a pohárba?


 

Harkakötönyben egy pályázatnak köszönhetően több hónapja tart a vízminőség javító program. A településen az ivóvíz magas arzén tartalma, valamint az elöregedett vízvezeték hálózat tette szükségessé a beruházást.

A községben az elmúlt hónapokban a munkálatok ideje alatt délelőttönként vízkorlátozást vezettek be, a vezeték cserék, szűrő cserék idejére pedig szakaszosan lezárták az érintett utcákat. Tiszta vizet a lakosság továbbra is a vízmű telep mellett felállított konténerből vihet, amit a beruházás végéig, illetve a végleges üzemelés elindításáig, azaz január 1-ig fenn kell tartani. 

Hogy Harkakötönyben mikor önthetünk tiszta vizet a pohárba, arra az ivóvíz minőség koordinátora Takó Gábor főmérnöktől kaptuk meg a választ. A szakember egy könyvtárban tartott megbeszélésen elmondta, hogy a pályázat értelmében a községben húzódó 5-6 km-es ivóvíz vezeték hálózat 10 %-a lett kicserélve. Ez az Árpád utcai közel 600 m-es fővezeték cseréjét jelentette, ami megtörtént. A program jelenleg a víz arzénmentesítésével és vastalanításával folytatódik. Ez a folyamat a vízműnél levő tartályok technológiai átépítésével történik. Július 1-el indul a próbaüzem, ami 3 hétig tart majd. 

Augusztusban elkezdődik az új víztorony építése is a községben. A régi víztorony lebontásra kerül, s mellé épül majd az új, aminek átadását szeptember 15-re tervezik. A vízszolgáltatást az építkezés idejére hidroforral oldják meg. A tisztítómű műszaki átadására október 1-én kerül sor.

A beruházás megvalósításával, várhatóan 2016.januárjában végre Harkakötönyben is tiszta vizet önthetünk a pohárba.

szöveg, fotó: Csorvási Kata

2015:06:09


 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

 

 

Állami rezsicsökkentéssel kapcsolatos felmérés

 

 

A Kormány célul tűzte ki az állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési kötelezettségek enyhítésére irányuló állami rezsicsökkentést. A tízmilliárd forint összegű állami rezsicsökkentést az állampolgárok véleményének és javaslatainak felhasználásával kívánja megvalósítani.

 

Ennek érdekében a Kormány az állampolgárok és vállalkozások bevonásával konzultációt kezdeményez. A konzultációban részt vevők számos hatósági eljárással kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj és illeték megszüntetésével összefüggésben kifejthetik véleményüket, továbbá javaslatot tehetnek egy-egy további, általuk fontosnak tartott hatósági eljárás díjmentessé tételére.

A konzultáció keretében az állampolgárok és a vállalkozások számára külön kérdőív kerül összeállításra, melyek kitöltése önkéntes és anonim.

Az állampolgároknak a kérdőívek kitöltésére 2015. június 5-től 2015. augusztus 6-ig van lehetőségük interneten keresztül vagy papír alapon.

Az internetalapú konzultáció során a kérdőív kitölthető a www.kormanyhivatal.hu honlapon keresztül. Az online kérdőívek kitöltésére 2015. augusztus 6-án 24.00 óráig nyílik lehetőség.

A papír alapú nyomtatványokat megtalálják a Kormányhivatal minden ügyfélszolgálati helyiségében.

A kitöltött kérdőíveket lehetőségük van a helyszínen kihelyezett gyűjtőládában leadni.

Emellett a települési ügysegéd a településeken tartott ügyfélfogadása során kérdőívet biztosít az állampolgárok számára és gondoskodik arról, hogy a kitöltött kérdőíveket eljuttassa a Járási Hivatalhoz.

 

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

 

2015:06:05


 Felhívás

 

2015:06:02


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90]