.:: Halasthermal Kft. ::.

 Anyák napi játszóház a Községi Könytárban

 

2012:04:24


Olimpikonok a Harkakötönyi elődöntőben

 

Az eseményről készült képeinket a KÉPTÁRban tekinthetik meg.

 

A Harkakötönyi Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola, Kiskunhalasi Alsóvárosi Főplébánia és Harkakötöny Önkormányzata közös szervezésében került sor az espereskerületi hittan olimpiára Harkakötönyben 2012. április 20-án.

Finta József érseki helynök - plébános, Brassó Imre Albert polgármester és Szanyi Edit munkaközösség-vezető köszöntötte a sportolni vágyó diákokat, majd elkezdődtek a versenyek a két helyszínen: az általános iskola labdarúgó pályáján és a Faluházban.

A sportvetélkedőn négy sportágban, két korcsoportban 16 csapat részvételével, közel kétszáz diák mérte össze erejét és tudását. A versenyek nagy izgalmat tartogattak a résztvevők számára és nagy küzdelmet hoztak, hiszen a győztesek szereztek jogosultságot a megyei döntőbe való részvételre.

A szervezőknek nem csak a jó időt sikerült elintézniük, de a szívélyes fogadtatás, a vendégszeretet, a finom bográcsos, a verseny mellett a jó hangulatot is biztosították.

A sok munkával járó előkészület gyümölcsei megmutatkoztak a gyerekek hangulatában és jókedvében is, hiszen azt nyilatkozták szívesen jönnek vissza újra!

 

Eredmények a Bővebben gomb után.

bővebben >>

2012:04:23


Lomtalanítás Harkakötönyben

 

2012. április 23-án (hétfőn), az önkormányzattal együttműködve, lomtalanítást szervez  Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. Harkakötönyben.

 

A szolgáltató kéri a lakóingatlanok tulajdonosait, hogy a lom hulladékot (háztartásokban feleslegessé vált használati tárgyak, nagydarabos hulladék) KÖTEGELVE, ZSÁKOKBAN, ÖSSZERENDEZVE, 2012. április 22-e estig helyezzék ki az ingatlanok elé. A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. a kihelyezett lom hulladékot elszállítja.

A lomtalanítás során az alábbi anyagok nem kerülnek elszállításra:

- Veszélyes hulladék (festékes, vegyszeres dobozok, ipari hulladékok, akkumulátorok),
- Elektronikai hulladék,
- Építési törmelék,
- Gumiabroncs,
- Zöldhulladék (ág, falevél, nyesedék, fű)

 

Ügyeljünk a tisztaságra, óvjuk környezetünket!

2012:04:19


Könyvtár vezetői pályázat

 

Harkakötöny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Községi Könyvtár Harkakötöny

könyvtár vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2014.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6136 Harkakötöny, Kossuth utca 5.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtárosi, könyvtár vezetői feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, 150/1992.(XI.20.)KOrm. rendelet,

§         könyvtárosi szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brassó Imre Albert polgármester nyújt, a 77/489-150 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Harkakötöny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6136 Hasrkakötöny, Kossuth utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 412/2012 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtár vezető.

 

§         Személyesen: Brassó Imre Albert polgármester, Bács-Kiskun megye, 6136 Harkakötöny, Kossuth utca 1. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 10.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. április 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

2012:04:17


Sikeres a START-munka Harkakötönyben

 

Kistérségi és országos mintaprojektet kíván létrehozni Harkakötöny a START-munka területein elért eredményeivel. Mindenképpen követendő példa, hogy a kistérségen belül egyedüliként Harkakötönyben indult el a sikeres pályázatokank eredményeképpen a START-munka mintprogram bevíz-elvezetési feladatok elvégzését;bel- és külterületi mezőgazdasági földutak karbantartását, felújítását, valamint illegális hulladék lerakóhelyek felszámolását teszi lehetvé. Itt érdemes megemlíteni még a mezőgazdasági és állattenyésztési programot, melynek keretében az Önkományzat a településén működő általános iskola és óvoda valamint az idősek otthona részére kíván friss, egészséges zöldségeket, gyümölcsöket termelni.

 

 

 

2012:04:16


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88]