.:: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ::.

 

Egyeztető fórum a Harkai-tó

Natura 2000 terület fenntartási tervéről

 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és az Akusztika Kft. egyeztető fórumra várja a gazdálkodókat, földtulajdonosokat, vagyongazdálkodókat, területi államigazgatási szerveket és civil szervezeteket

 

2013. november 28-án csütörtökön,

9:00 órakor Harkakötönyben a Faluházban.

A Harkai-tó Natura 2000 területen európai jelentőségű ritka és veszélyeztetett növény- és állatfajok élnek. A készülő fenntartási terv célja, hogy az adottságokhoz igazodó gazdálkodási formák meghatározásával hozzájáruljon ezek megőrzéséhez.

 

Fontosnak tartjuk, hogy a készülő terv tartalmáról minden érintett
 – így Ön is – értesüljön. Emellett szeretnénk minél több ember véleményét megismerni, hogy olyan Natura 2000 fenntartási terv születhessen, mely a helyi viszonyok között is jól alkalmazható.

 

A benne foglalt előírások nem kötelező érvényűek – a Natura 2000 területekre vonatkozó külön jogszabályok betartási kötelezettsége mellett – azok betartása önkéntes.

Várjuk a fórumon és köszönjük, hogy

véleményével, javaslataival Ön is hozzájárul

természeti értékeink megőrzéséhez! 

vissza