.:: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ::.

NAPJAINK CSODÁI – EGY KISTELEPÜLÉS, AMELY HISZ A JŐVŐBEN

 

TANÉVNYITÓ HARKAKÖTÖNYBEN DR.HOFFMANN  RÓZSA OKTATÁSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRASSZONNYAL

 

A kistelepülések életében meghatározó szerepet töltenek be az oktatási intézményeik, amelyek szellemi, kulturális és erkölcsi értékeket képviselnek és jelenítenek meg,  gazdagítva ezzel a közösséget. Az önkormányzatok egyre inkább szembesülnek azzal a ténnyel, hogy oktatási intézményeik fenntartását az alap normatíva nem biztosítja ezért, adóbevételeikkel meghatározóan hozzá kell járulniuk ezek fenntartásához. Harkakötöny önkormányzat képviselő testülete szembesülve azzal, hogy oktatási intézményeinek további fenntartása, mekkora terhet jelent a település számára megoldásokat kereset ennek feloldására. Számos lehetőség megfontolása után az egyházi fenntartásba adás látszott a legjobb megoldásnak. Ehhez persze szükséges egy fenntartó, aki ezt felvállalja. „Már az első tárgyalások is nagy reménységgel töltöttek el bennünket,  Kiss-Rigó László püspök úr biztatása és Barabás Hunorné főigazgató asszony kedvessége erre adott okot. Csoda történt a kis településünk életébe és ehhez a csodához mindannyiunk munkájára is szüksége van a Jóistennek.  A légkör, a hangulat csodálatos volt a tanévnyitóra készülve és a kis iskolánkat szépítgetve. Hálás a szívünk és köszönjük a Jóistennek.”- vall erről Brassó Imre Albert  polgármester.

Harkakötönyben a Szent Ágoston Katolikus Iskolában 2011. augusztus 29.-én ünnepélyek keretek között került sor az első tanévnyitóra.

Kiemelt vendégek is érkeztek: dr. Hoffmann Rózsa asszonyt, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért felelős államtitkár, Főtisztelendő és Excellenciás Dr. Kiss-Rigó László megyés püspök úr, a Szeged-Csanádi Egyházmegye főpásztora, az iskola alapítója.
Dr. Kovácsné dr. Molnár Ilona asszony, a megyei kormányhivatal főigazgatója, Lukács László országgyűlési képviselő úr, Barabás Hunorné főigazgató asszony a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság vezetője. A felemelő ünnepségen még résztvettek: Dr. Finta József érseki helynök plébános úr, Knáb János úr, az egyházközség világi elnöke és Balogné Nyitrai Évát a szülői munkaközösség vezetője.

„Az egyházi iskolától a hit továbbadását és a kősziklára épülő erkölcsi tanítás közvetítését várjuk, mert ez az, amire a magyar társadalom minden tagjának szüksége van manapság” – mondta Dr.Hoffmann Rózsa államtitkár asszony a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda harkakötönyi intézményének tanévnyitó ünnepségén. Hangsúlyozta: a katolikus egyház az, amelyik az iskolaalapításokat kezdte Magyarországon, és ehhez később a protestáns egyházak is csatlakoztak. Az 1016. tanévet nyitotta meg a magyar köznevelés – mondta az államtitkárasszony.

 A harkakötönyi iskolának ettől a tanévtől a szeged-csanádi püspökség a fenntartója . Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök iskolaalapítóként köszöntötte a tanévnyitón megjelent gyerekeket, szülőket és pedagógusokat: „Csodálatos összefogás eredményeként lehetünk itt, hozzátéve: az iskola ügyeit eddig a magára hagyott önkormányzat intézte. Most elkötelezett pedagógusok, az önkormányzat, két egyházmegye, a plébánia, a kormány összefogással új lendületet adhatott az intézménynek. Összefogással csoda született, ilyen csodák vannak, s csak rajtunk múlik, hogy lesznek e minél gyakrabban, nemcsak a közoktatás, az iskola világában, hanem az egész társadalom életében – fogalmazott a püspök. Kiss-Rigó László utalt arra, hogy az egyházi intézmények elsősorban arra törekszenek, hogy azoknak az elvárásoknak feleljenek meg, amelyeket a szülők és a diákok támasztanak velük szemben. Ez pedig az, hogy az oktatás-nevelés ne értéksemleges, értékmentes módon történjék, hanem határozott értékrend alapján, keresztény értékrend szerint. A püspök szerint az elmúlt években nem volt könnyű az egyházi iskolák működtetése, de most a kormány olyan körülményeket teremtett, hogy van értelme az összefogásnak és az áldozatvállalásnak, mert értelmes cél áll előttünk.
  

Ezután Hoffmann Rózsa és Kiss-Rigó László együtt adta át Huszka Zoltánné igazgatónak és Szanyi Edit munkaközösségvezetőnek az iskola szimbolikus kulcsát. Huszka Zoltánné ezután megnyitotta a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2011-12-es tanévét.

 

A tanévnyitó után a jelenlévőket agapéval ünnepelték az új iskola alapítását.

 

A dokumentum letölthető innen.

vissza