.:: Halasthermal Kft. ::.

Javítják a térség ivóvizét

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítószámú "Kiskunhalas ivóvízminőség-javító projekt"

 

Több évtizede nem volt ilyenre példa a térségben. 14 településen kezdődött meg az ivóvízminőség-javítás. A cél érdekében önkormányzati társulást alakított Bácsszőlős, Borota, Csikéria, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kéleshalom, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kunfehértó, Móricgát, Rém és Tompa. Ezeken a helyeken mindenhol valamilyen határérték feletti komponens található a szolgáltatott vízben.

A nagyszabású vizes program célja az, hogy tiszta, egészséges, minden paraméterében megfelelő, az európai uniós előírásokat teljesítő víz folyjon majd a csapokból. Jelenleg több településen is konténeres tisztítóberendezéseket kell használni.

Sok éves várakozás, előkészítő és engedélyeztetési munka, valamint a kivitelezők – a Duna Aszfalt Kft., a Kristály Kft. és a Vízépszolg ’94 Kft. alkotta konzorcium – megbízása után most már a gyakorlatban is megindult a munka. 

 A beruházás keretében például kutakat fúrnak, új vezetékeket építenek, hálózatot tisztítanak, az új technológiákkal megoldják az arzénmentesítést, Harkakötönyben és Kiskunhalason még új víztorony építése is szükségessé vált.

 Az ivóvízminőség-javító munkálatok némi türelmet igényelnek a lakosságtól. A kivitelezők az érintett ingatlanok lakóit előre értesítik a tudnivalókról, például arról, hogy mikor várható vízkimaradás, illetve mikor kell beengedni az ingatlanokra a szakembereket.

 A 3 milliárd 144 millió 171 ezer forint elszámolható összköltségű Kiskunhalasi Ivóvízminőség-javító programra (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028) a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás több mint 2 milliárd 735 millió forint, támogatást kap. Ennek 85%-a az Európai kohéziós Alapból, 15 %-a pedig Magyarország költségvetéséből érkezik. A program a Környezet és Energia Operatív Program keretében valósul meg.

A program tervezett befejezési határideje 2015 ősze.

 

forrás: http://onkormanyzat.kiskunhalas.hu/eu-palyazat-kiskunhalas

2015:04:28


 Lakossági tájékoztató a tűzgyújtásról

 

Harkakötönyben 9.00 és 21.00 óra között szélcsendes időben lehet avart és kerti hulladékot égetni. Ezt a község helyi rendelete írja elő, ezért a tevékenységet nem kell a Tűzoltóságnak bejelenteni.

(Harkakötöny Községi Önkormányzat Képviselő-testület(3/2013.(II.27.)rendelete)

 

E rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladéknak számítanak: a falomb, a nyesedék, és az egyéb növényi maradványok, hulladékok.

 

A rendelet hatálya Harkakötöny község közigazgatási területére terjed ki.

 

Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen lehet égetni, ahol az égetés hősugárzása a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.

A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, ill. eloltható.

Az elégetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más háztartási, ill. ipari eredetű hulladékot (műanyag, gumi, stb.)

 

Ez a rendelet 2013. március 1. napján lépett hatályba.

2015:04:23


 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kiskunhalasi Járási Hivatala

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

 

 

Fejlesztés miatt ügyfélfogadási szünet lesz a földhivatalnál

 

 

A földhivatalok ingatlan-nyilvántartási és térképi adatbázisának fejlesztése miatt 2015. ÁPRILIS 29. és 2015. MÁJUS 4. napja között a megyénkben nem lesz elérhető a nyilvántartási rendszer.

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal illetékességi területéhez tartozó ingatlanok tulajdoni lapjaival kapcsolatos lekérdezések a technikai szünet idején országos szinten nem lehetségesek, ezért a Kiskunhalasi Járási Hivatal Földhivatali Osztályán (Kiskunhalas, Kossuth Lajos u. 29.) 2015. ÁPRILIS 29. és 2015. MÁJUS 4. napja között – 3 munkanapon át – az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.

 

A fejlesztés miatt a Takarnet szolgáltatás sem lesz elérhető, ezért 2015. ÁPRILIS 29. és 2015. MÁJUS 04. napja között a Kiskunhalasi Járási Hivatal Kormányablak Osztályán (Kiskunhalas, Szilády Áron u. 19.) a közhiteles ingatlan-nyilvántartásból adatszolgáltatást (papír alapú tulajdoni lap másolatot, hiteles térképmásolatot), valamint lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyintézést, a továbbá a Kormányablak Tompai Kirendeltségén (Tompa, Szabadság tér 1.) lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyintézést az ügyfeleink részére nem tudunk nyújtani.

 

Az átmeneti kellemetlenségért elnézésüket kérjük, megértésüket köszönjük!

 

 

 

 

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

 

Kiskunhalasi Járási Hivatala)

2015:04:23


 Meghívó

 

2015:04:22


A szeretet domborműve

 

 

Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét érseke szombaton ünnepélyes keretek közt hivatalosan is felszentelte a harkakötönyi parkban felállított Mária domborművet.
Az ünnepség Kölcsey Ferenc Himnusz című versével kezdődött,Balogné Nyitrai Éva előadásában.Ezt követően Brassó Imre Albert, Harkakötöny polgármestere mondott köszöntőt és egyben köszönetet is a dombormű felajánlójának, aki neve elhallgatását kérte. 
-Elgondolkodtató, hogy ebben a felgyorsult világban léteznek még olyan emberek akik nagy szeretettel és szívvel fordulnak a közösség felé, és egy értékes, szép domborművel ajándékozzák meg a települést- emelte ki megnyitó beszédében Brassó Imre Albert. 
A polgármester szerint az emlékműnél bárki megállhat majd, ha öröme vagy bánata van, megpihenhet és egy-egy imát is elmondhat. – Akkor talán meg is könnyebbül, hiszen ismét kapcsolatba kerülhet az ő teremtőjével – fogalmazott Brassó Imre, aki az emlékmű melletti réztáblán szereplő évszámokra is emlékeztetett. 2014-hez képest 100 évvel korábban akkora volt Magyarország, ahogy az emlékművön is ábrázolva van. Tavaly 85 éves volt az a harang, ami a templomnál rendszeresen hívja a település lakóit, 65 éves a község, 45 éves a templom és 25 éve történt a rendszerváltás, amely az előző évben az új Alaptörvény elfogadásával vált teljessé, amelyre Brassó Imre szerint büszkék lehetnek a magyarok Európában és az egész világon is. Az emlékmű a haza szeretetére, magyarságtudatunkra, a régi és a mostani Himnuszunkra, valamint arra is emlékeztet, hogy Szent István óta Mária országa vagyunk- olvasható többek között a dombormű mellett elhelyezett réztáblán.
A polgármester Bányai Gábor országgyűlési képviselővel együtt leplezte le a domborművet, amelyet Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti érsek szentelt meg és helyezett el koszorút a talapzatánál a polgármesterrel közösen. 
Az ünnepségen a helyi Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda Harkakötönyi Tagozatának diákjai a „Nem lesz egyedül a szívem” című dalt énekelték Szanyi Edit tagozatvezető irányításával, majd Kocsis István, az iskola tanulója Bajza József: Sóhajtás című versét mondta el. Maróti Dezső, külön erre az alkalomra két verset is írt, „Üdvözlégy Mária” és „Itt áll e mű” címmel, amit saját maga adott elő. A dombormű avató közös énekléssel (Boldog asszony anyánk) ért véget.
Az ünnepséget követően Bábel Balázs érsek a Művelődési Házban tartott előadást a Nagyboldogasszony kultuszról. Az előadás előtt a helyi iskola diákja Szalai Norbert, Pósa Lajos: Dal a hazáról című versét mondta el.
szöveg: Csorvási Kata, Pozsgai Ákos

2015:04:22


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90]